Formuláře ke stažení:

Mapování vztahů ve třídě metodou sociometrického dotazníku - Objednávka poradenské služby

Mateřská škola

Žádosti o vyšetření předškolního a mladšího dítěte

Základní škola

Žádosti o vyšetření žáka ZŠ

Střední škola

Žádosti o vyšetření žáka SŠ

Žádost o vyšetření žáka SŠ z důvodu posouzení oprávněnosti uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
- TÝKÁ SE JEN ŽÁKŮ S DIAGNOSTIKOVANÝMI VPU, A TO JAZYKOVÉHO TYPU


Žádost o vyšetření žáka SŠ z důvodu posouzení oprávněnosti uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
- TÝKÁ SE JEN ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM JINÉHO CHARAKTERU NEŽ VPU


Žádost o vyšetření žáka SŠ z důvodu posouzení oprávněnosti uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
- TÝKÁ SE JEN ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM


Žádost o vyšetření z důvodu posouzení oprávněnosti uzpůsobení podmínek pro konání závěrečné zkoušky
- TÝKÁ SE JEN ŽÁKŮ S DIAGNOSTIKOVANÝMI VPU, A TO JAZYKOVÉHO TYPU


Žádost o vyšetření z důvodu posouzení oprávněnosti uzpůsobení podmínek pro konání závěrečné zkoušky
- TÝKÁ SE JEN ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM JINÉHO CHARAKTERU NEŽ VPU


Přílohy

- dotazník k individuálnímu (domácímu) vzdělávání - pro rodiče

- zdůvodnění návrhu školy k doporučení asistenta pedagoga, které je přílohou žádosti MŠ, ZŠ, SŠ
o vyšetření v PPP F-M


- informace školy o podpůrných opatřeních prvního stupně poskytovaných žákovi, která je přílohou žádosti MŠ, ZŠ, SŠ o vyšetření v PPP F-M

- příloha žádostí MŠ, ZŠ a SŠ vztahující se k vyšetření dětí/žáků cizinců, kteří se v ČR vzdělávají kratší dobu než 12 měsíců