Pracovní příležitosti

Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku, Palackého 130 vyhlašuje výběrové řízení na místo

SDÍLENÉHO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA


Požadované vzdělání: VŠ-akreditovaný magisterský studijní program speciální pedagogiky (Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., par. 18).

Platové zařazení: 12. platová třída, v souladu s Nařízením vlády č. 341/2017Sb., možnost přiznání osobního příplatku.

Zaměstnavatel: Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, p.o.

Místo výkonu práce: Základní škola a mateřská škola Staré Město, Základní škola a mateřská škola Třinec, Míru 247, Základní škola a mateřská škola Nýdek

Pracovní poměr na dobu určitou: Operační program Jan Amos Komenský, Šablony pro poradny.

Nástup do pracovního poměru: únor 2023, nebo dle dohody

Termín výběrového řízení: datum a přesný čas bude uchazečům sdělen.

Výši pracovního úvazku na jednotlivé školy se dozvíte u výběrového řízení, popř. Vám informace sdělí Mgr. Miroslava Šigutová na tel. čísle 558 432 087.

Praxe v oboru vítána. Informace na tel. čísle 558 432 084, Mgr. Jana Prokopová.

K žádosti přiložte kopii diplomu, včetně dodatku k diplomu, strukturovaný životopis.

Žádosti zasílejte na adresu:
Pedagogicko-psychologická poradna
Palackého 130
Mgr. Jana Prokopová – výběrové řízení
738 02 Frýdek-Místek
prokopova@pppfm.cz