Pracovní příležitosti

Ředitelka PPP Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

PSYCHOLOGA / PSYCHOLOŽKY


Požadované vzdělání: VŠ-akreditovaný magisterský studijní program jednooborové psychologie (Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., par. 19).

Platové zařazení: 12. platová třída, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Místo pracoviště: Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek.

Pracovní poměr na dobu určitou.

Nástup do pracovního poměru: září 2024

Nabízíme pružnou pracovní dobu, finanční příspěvek na stravování, osobní příplatek, 8 týdnů dovolené, 12 dnů studijního volna, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění.

Termín výběrového řízení: datum a přesný čas bude uchazečům sdělen.

Praxe v oboru vítána. Informace na tel. čísle 558 432 084, Mgr. Jana Prokopová.

K žádosti přiložte kopii diplomu, včetně dodatku k diplomu, strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.

Žádosti zasílejte do na adresu:
Pedagogicko-psychologická poradna
Palackého 130
Mgr. Jana Prokopová – výběrové řízení
738 02 Frýdek-Místek
prokopova@pppfm.cz