KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

TÉMA ...

Poruchy pozornosti

Dítě s poruchou pozornosti bývá roztěkané, nesoustředěné, nepozorné. Snadno se dá vyrušit z prováděné činnosti jakýmkoli podnětem. Nejvíce porucha pozornosti účinkuje v momentech, kdy se po dětech vyžaduje, aby se věnovaly činnosti, která pro ně není příliš motivující, nezajímá je.
U dětí pozorujeme zejména nepřiměřené kolísání koncentrace pozornosti – fluktuaci pozornosti, zdánlivě bez příčiny, kdy je negativně ovlivněna délka trvání koncentrace pozornosti – dítě se chvilku soustředí dobře, pak reaguje snížením pozornosti nebo jejím výpadkem („vypne“) a pak je schopno opět chvíli vnímat.
Dále trpí rozsah pozornosti, který bývá příliš malý. Děti s poruchou pozornosti jsou schopné přijmout pouze omezené množství informací, čímž trpí jejich schopnost učení a zapamatování nových informací. Jejich pozornost se rychle unaví.
Pozornost může být ulpívavá – ulpí na jednom podnětu a těžko se od něho odpoutává, neustále se k němu vrací, nesnadno „přepojuje“ na jiné.
Poruchová pozornost se vyznačuje také svou nevýběrovostí, dítě nedokáže odlišit podstatné od podružného, a tím pádem dochází k vytěsňování některých důležitých informací, takže si dítě zapamatuje jen některé, náhodně uložené v paměti, které nemusí být důležité.
S poruchami koncentrace pozornosti mohou souviset i obtíže se soustředěním na obsah řeči druhého. Tyto děti pak reagují jen na část informace a pak zbytečně chybují, nebo reagují neadekvátně, a tím pádem vytvářejí konfliktní situace. Běžné jsou konflikty z nedorozumění.
S poruchami pozornosti souvisí i to, že na pokyny reagují děti opožděně, často je nutné je několikrát opakovat, a přesto si je někdy vzápětí nepamatují. Při častém opakování pokynů bývá navíc dítě zahlceno sluchovými podněty, a proto je přestává vnímat (často ví, že mu bylo něco řečeno, ale obsah mu částečně nebo zcela uniká). Rodičům a učitelům se zdá, že děti „mají něco s ušima“, že nerozumějí, co po nich chtějí, nebo že jsou neposlušné.
Snížená pozornost (hypoprosexie) je častým příznakem různých poruch, např. ADHD, mentální retardace, neurotických stavů, deprese, atd.

Čerpáno z literatury: Jucovičová, D., Žáčková, H. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině.
Praha: Grada, 2010.

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2020 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník?